HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP
 
thongbao6

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Website của trường THPT chuyên Lê Khiết

19-01-2021

Trường THPT chuyên Lê Khiết  trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Website kể từ ngày 25/01/2021 như sau: – Địa chỉ Website cũ: http://truongthptchuyenlekhiet.edu.vn – Địa chỉ Website mới: http://c3chuyenlekhiet.quangngai.edu.vn   BGH

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295