HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP
 
tbst

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT THÔNG BÁO

16-07-2018

TRƯỜNG TIẾN HÀNH TRẢ HỒ  SƠ (HỌC BẠ), CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT TẠM THỜI, BẢNG ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018; VÀO LÚC 9 GIỜ 30, THỨ 3, NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2018; TẠI PHÒNG 24 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT.

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295