Thông báo đến quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh toàn trường nghỉ học theo nội dung Công văn số 1663/SGDĐT-VP ngày 30/10/2019.

Ngày đăng: 30-10-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295