Hoạt động Tổ Lý – CN
THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở TRƯỜNG CHUYÊN LÊ KHIẾT
word-logo

THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở TRƯỜNG CHUYÊN LÊ KHIẾT Thạc sĩ Bùi Thị Hồng Thắm Ngay từ những ngày đầu mới tái lập vào năm 1990, trường THPT chuyên Lê Khiết đã xác định rõ học phải đi đôi với hành cho nên nhà trường đã trang bị các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.Xem chi tiết…


Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295