Tư liệu Tổ Ngoại Ngữ
ĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
word-logo

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH – MÃ ĐỀ 194 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH – MÃ ĐỀ 362 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH – MÃ ĐỀ 425 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH – MÃ ĐỀ 582 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH – MÃ ĐỀ 796 ĐỀ THI MÔNXem chi tiết…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỔ NGOẠI NGỮ – TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT
word-logo

Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, chưa bao giờ người giáo viên có được nhiều điều kiện thuận lợi như hiện nay. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) đã tác động mạnh mẽ vào sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Nhờ có CNTT mà con đường tiếpXem chi tiết…


Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295