Tư liệu Tổ Sử – Địa – GDCD
ĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
word-logo

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
word-logo

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ – KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TỔNG HỢP
word-logo

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TỔNG HỢP THEO LÃNH THỔ CHO HỌC SINH DỰA VÀO CÁC CẶP PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CÁC THÀNH PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN. Tư duy tổng hợp lãnh thổ là tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần vật chất và năng lượng cấuXem chi tiết…


Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295