Thông báo
Lịch công tác tuần 04 (Từ 21/9/2020 đến 27/9/2020)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                             LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 04 (TỪ 21/9/2020 ĐẾN 27/9/2020) THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC SÁNG CHIỀU TỐI Thứ Hai, 21/9/2020 – 6 giờ 45: Tiết Chào cờ (tổ chức chào cờ tại lớp; chuẩn bị, trang trí dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo chủ nhiệm, đúng 6 giờ 50 chào cờXem chi tiết…

Lịch công tác tuần 03 (Từ 14/9/2020 đến 20/9/2020)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                             LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 03 (TỪ 14/9/2020 ĐẾN 20/9/2020) THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC SÁNG CHIỀU TỐI Thứ Hai, 14/9/2020 – 6 giờ 45: Tiết Chào cờ (Khối 10 tập trung chào cờ tại sân trường, học Luật ATGT; các lớp 11, 12 tổ chức chào cờ tại lớp; chuẩn bị, trang tríXem chi tiết…


Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295