Đảng bộ – BGH
Hội nghị Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Khiết 2013

 Ngày 16/01/2014 tại phòng họp 1, trường THPT chuyên Lê Khiết, Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Khiết đã tổ chức Đại hội Đảng bộ trường 6 tháng cuối năm 2013 Ngày 16/01/2014 tại phòng họp 1, trường THPT chuyên Lê Khiết, Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Khiết đã tổ chức Đại hội Đảng bộ trường 6 tháng cuốiXem chi tiết…

Lớp nghiên cứu Nghị quyết TW 7 khóa XI ( 09/05/2011)

Chiều ngày 05/9/2013, Đảng ủy – Trường THPT chuyên Lê Khiết đã tổ chức lớp nghiên cứu Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Dự lớp nghiên cứu này gồm các đảng viên, giáo viên, cán bộ viên chức của trường Tại lớp nghiên cứu,đồng chí Trần Đình ChâuXem chi tiết…


Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295