Kỷ yếu 70 năm

Ngày đăng: 29-01-2015 bởi admin

[responsive-flipbook id=”ky_niem_70_nam”]

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295