Tài liệu tham khảo – Kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên

Ngày đăng: 29-05-2017 bởi admin

1. CÔNG VĂN 831
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO Ý 1 NỘI DUNG 1 VÀ NỘI DUNG 2 ( TỪ TRANG 4–>TRANG 41)
3. TÀI LIỆU NỘI DUNG 2 (BÀI GIẢNG CỦA THẦY VŨ ĐÌNH CHUẨN – VỤ TRƯỞNG)

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295