Số: 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày đăng: 23-02-2018 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295