Thời khóa biểu số 14 HKII, Năm học 2018 – 2020 (Áp dụng từ thứ hai, 13/5/2019)

Ngày đăng: 08-05-2019 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295