Về việc hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐGDMN năm 2020.

Ngày đăng: 03-09-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295