Thời khóa biểu số 1 – HKI – NH 2020 – 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 07/9/2020)

Ngày đăng: 06-09-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295