Chỉ thị về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2020 -2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày đăng: 15-09-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295