Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 5 ngày 18/9/2020 (thứ Sáu)

Ngày đăng: 17-09-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295