Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Khiết thông báo đến cán bộ, viên chức, học sinh: thứ Bảy, ngày 19/9/2020 trở lại giảng dạy, học tập bình thường./.

Ngày đăng: 18-09-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295