Thời khóa biểu số 02 -HKI, NH 2020 – 2021(Áp dụng từ thứ Hai, ngày 28/9/2020)

Ngày đăng: 25-09-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295