Trường THPT chuyên Lê Khiết tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão số 9.

Ngày đăng: 05-11-2020 bởi admin

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295