Về việc đính chính đường link của Sở Tư pháp về hưởng ứng cuộc thi “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Ngày đăng: 05-11-2020 bởi admin

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295