Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi Tìm hiểu biển và đảo Việt Nam cấp trung học phổ thông

Ngày đăng: 05-01-2021 bởi admin

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295