Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Website của trường THPT chuyên Lê Khiết

Ngày đăng: 19-01-2021 bởi admin

Trường THPT chuyên Lê Khiết  trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Website kể từ ngày 25/01/2021 như sau:

– Địa chỉ Website cũ: http://truongthptchuyenlekhiet.edu.vn

– Địa chỉ Website mới: http://c3chuyenlekhiet.quangngai.edu.vn

 

BGH

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295