Ban giám hiệu
HIỆU TRƯỞNG
4
ThS. Vũ Thị Liên Hương

Cô: Vũ Thị Liên Hương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

Ngày sinh: 01/06/1972

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT-HC

Mã ngạch: V.07.05.14

Phụ trách: Phụ trách chung

Liên hệ: 055.3823920

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
toanh
ThS. Cao Quốc Oanh

Thầy: CAO QUỐC OANH

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Ngày sinh: 02-10-1974

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tin học

Lý luận chính trị:Trung cấp chính trị – hành chính

Mã ngạch:V.07.05.14

Phụ trách:TĐKT – TCCB  – CNTT – KTX

Liên hệ:02553722229 – Email: cqoanhlk@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
t-hung
ThS. Lương Thành Hưng

Thầy: Lương Thành Hưng

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Ngày sinh: 01/08/1966

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật Lí, Thạc sĩ  QLGD

Lý luận chính trị: Cao cấp

Mã ngạch: V.07.05.14

Phụ trách: GDTrH- Hướng nghiệp

Liên hệ: luonghung@htkqng.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRUNG
ThS. Lê Văn Trung

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Ngày sinh: 18-07-1968

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị – hành chính

Mã ngạch: V.07.05.14

Phụ trách: Khảo thí kiểm định và công tác hành chính

Liên hệ: trunglekhiet@gmail.com

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295