Đảng Bộ

A/. BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ

ĐẢNG BỘ – NHIỆM KỲ X(2020 – 2025)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ LLCT

1

Vũ Thị Liên Hương

Bí thư Đảng ủy

 LLCT (Cao cấp)

2

Lương Thành Hưng

PBTĐU – PBTCB

 LLCT (Cao  cấp)

3

Lê Văn Trung

UVBTV ĐU-BTCB

 LLCT (Trung  cấp)

4

Nguyễn Minh Cường

ĐUV

 LLCT (Trung  cấp)

5

Cao Quốc  Oanh

ĐUV-PBTCB

 LLCT (Trung cấp)

6

Nguyễn Tấn Cường

ĐUV-VPĐU

 LLCT (đang học Trung cấp)

7

Trần Thị Mỹ Dung

ĐUV-BTCB

 LLCT ( đang học Trung  cấp)

8

Lê Văn Phương

ĐUV-BTCB

 LLCT (đang học Trung cấp)

B/. BÍ THƯ CHI BỘ, ĐẢNG ỦY TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 1/.  Thời kỳ   1990 1993 (Bao gồm 02 Chi bộ của Trường chuyên cấp 2 – 3 tình và Trường THPT Lê Khiết, cùng sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo).

a/. Chi bộ Trường chuyên cấp 2 – 3 tỉnh.

Đồng chí Trần Đình Vợi – Bí thư.

b/. Chi bộ  Trường THPT Lê Khiết.

Đồng chí Trần Ngọc Ngân – Bí thư.

2/.  Thời ký 1993 đến 2000 (Hợp nhất 02 Chi bộ trên thành Chi bộ Trường THPT chuyên cấp 2 – 3 Lê Khiết, sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; từ năm 1995 chuyển thành Chi bộ cơ sở sinh hoạt tại Đảng bộ Dân – Chính – Đảng tỉnh).

Đồng chí Trần Đình Vợi – Bí thư.

3/.  Nhiệm kỳ V ( 2000 – 2002) ( Năm 2002 chuyển thành Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Dân – Chính – Đảng tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Tân Cảnh – Bí thư.

4/. Nhiệm kỳ VI (2003 – 2005) (tiếp tục sinh hoạt tại Đảng bộ Dân – Chính – Đảng tỉnh).

Đồng chí Trần Đình Vợi – Bí thư.

5/. Nhiệm kỳ VII ( 2005 – 2010) (chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Thành phố Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Tân Cảnh – Bí thư.

6/. Nhiệm kỳ VIII ( 2010 – 2015)

Đồng chí Trần Đình Vợi – Bí thư.

7/. Nhiệm kỳ IX (2015 – 2020)

Đồng chí Vũ Thị Liên Hương – Bí thư Đảng ủy.

8/. Nhiệm kỳ X (2020 – 2025)

Đồng chí Vũ Thị Liên Hương – Bí thư Đảng ủy.

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295