Về việc làm thẻ công chức, viên chức năm 2018

Ngày đăng: 09-10-2018 bởi admin

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức  thuộc các diện làm thẻ trong Công văn số 1527/SGDĐT-TCCB thực hiện gửi về phòng PHT  Cao Quốc Oanh trước ngày 14/10/2018.

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295