BAN GIÁM HIỆU THÔNG BÁO

Ngày đăng: 04-08-2018 bởi admin

ĐỀ NGHỊ QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO CÁN BỘ CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC TRONG HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG.

CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA MÌNH TỪ NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2018. (NHẬP ONLINE)

ĐỂ BỘ PHẬN CNTT NHÀ TRƯỜNG TỔNG HỢP, BÁO CÁO CÁO VỀ UBND TỈNH ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐINH.

MỌI SAI SÓT, CHẬM TRỄ CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM./.

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295