Góp ý đối với nội dung Dự thảo Chuẩn hiệu trưởng phổ thông

Ngày đăng: 06-03-2018 bởi admin

THÔNG BÁO

    Đề nghị cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường nghiên cứu, góp ý Dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông.

Mọi góp ý gửi về Phó hiệu trưởng Cao Quốc Oanh (hạn cuối vào 9/3/2018) để tổng hợp nội dung góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295