Góp ý lần 2 dự thảo Đề án chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ giáo đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 10-01-2019 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295