Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượn người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Ngày đăng: 04-08-2017 bởi admin

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295