Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Ngày đăng: 17-04-2019 bởi admin

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295