Kết quả các Dự án đạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 19-02-2020 bởi admin

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295