Lịch công tác tuần 01 (Từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)

Ngày đăng: 25-08-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 01

(TỪ 26/8/2019   ĐẾN 01/9/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai, 26/8/2019  – 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT; Địa điểm: Phòng họp 1).

 

 

Thứ Ba,  27/8/2019 – 6 giờ 45: Học văn hóa;

– 7 giờ 30: Tập huấn báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2019 (Tp: theo QĐ);

– 8 giờ 30: Nghiệm thu kỹ thuật phòng máy vi tính 1. (Tp, địa điểm: theo GM)

13 giờ 30:  Tập huấn báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2019 (Tp: theo QĐ)

 

Thứ Tư,28/8/2019 – 6 giờ 45: Học văn hóa;

– 7 giờ 30: Tập huấn báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2019 (Tp: theo QĐ).

-13 giờ 30:  Tập huấn báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2019 (Tp: theo QĐ);

-13 giờ 50:Dạy bồi dưỡng HSG lớp 12 và chuyên đề bồi dưỡng lớp 10;

-15 giờ 30: Trao học bổng SEEDS của tổ chức vòng tay Thái bình (Tp: Theo GM, địa điểm: Phòng họp 1)

Thứ Năm,29/8/2019 6 giờ 45: Học văn hóa. 14 giờ 00: Họp cơ quan.
Thứ Sáu, 30/8/2019 6 giờ 45: Học văn hóa.  13 giờ 50: Dạy bồi dưỡng  HDG lớp 12 và chuyên đề BD lớp 10.
Thứ Bảy, 31/8/2019  

6 giờ 45: Học văn hóa.

 

Chủ Nhật,01/9/2019

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm  2019

                  HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295