Lịch công tác tuần 04 (từ 16/9/2019 đến 22/9/2019)

Ngày đăng: 15-09-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 04

(TỪ  16/9/2019  ĐẾN 22/9/2019 )

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai, 16/9/2019 – 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

13 giờ 50: Học văn hóa.

 

Thứ Ba, 17/9/2019  

6 giờ 45: Học văn hóa.

 

13 giờ 50: Học văn hóa.

 

Thứ Tư,18/9/2019 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, dạy chuyên đề BD lớp 10.
Thứ Năm,19/9/2019 6 giờ 45: Học văn hóa. – 14 giờ 00: Sinh hoạt chuyên môn;

– 15 giờ 30: Sinh hoạt chi bộ.

Thứ Sáu, 20/9/2019 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa, dạy chuyên đề BD lớp 10.
Thứ Bảy, 21/9/2019  

6 giờ 45: Học văn hóa.

 

 

– 13 giờ 50: Học văn hóa;

– 14 giờ 00: Thi ý tưởng Dự án KHKT cấp trường năm học 2019 -2020 (Địa điểm: Hội trường);

– 14 giờ 30: Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu CMHS Trường năm học 2019-2020 (Tp: Theo GM, Địa điểm: Phòng họp 1).

Chủ Nhật,22/9/2019 7 giờ 30:  Hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh toàn trường năm học 2019 – 2020 (Tp: Theo GM, Địa điểm: Hội trường).

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm  2019

                   HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295