Lịch công tác tuần 16 (Từ 09/12/2019 đến 15/12/2019)

Ngày đăng: 08-12-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 16

(TỪ  09/12/2019   ĐẾN 15/12/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,09/12/2019 – 6 giờ 45: Chào cờ,

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

– 13 giờ 50: Học văn hóa; Bồi dưỡng HSG dự thi chọn HSG quốc gia năm 2020;

– 14 giờ 00: Kiểm tra CSVC, thiết bị, hóa chất chuẩn bị Kỳ thi chọn HSGQG năm học 2019 – 2020;

– 14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Thứ Ba,10/12/2019 6 giờ 45: Học văn hóa.

 

13 giờ 50: Học văn hóa; Bồi dưỡng HSG dự thi chọn HSG quốc gia năm 2020.
Thứ Tư,11/12/2019 6 giờ 45: Học văn hóa.

 

 13 giờ 50: Học văn hóa; Bồi dưỡng HSG dự thi chọn HSG quốc gia năm 2020.
Thứ Năm,12/12/2019  

6 giờ 45: Học văn hóa.

 

 – 13 giờ 50: Bồi dưỡng HSG dự thi chọn HSG quốc gia năm 2020;

– 14 giờ 00: Hội nghị CĐCS giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thứ Sáu,13/12/2019 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 50: Học văn hóa; Bồi dưỡng HSG dự thi chọn HSG quốc gia năm 2020.
Thứ Bảy, 14/12/2019  

6 giờ 45: Học văn hóa.

 

– 13 giờ 50: Học văn hóa;

– 14 giờ 00: Tổ chức Lớp cảm tình Đoàn.(Địa điểm: Hội trường).

ChủNhật,15/12/2019

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12  năm  2019

                       HIỆU TRƯỞNG

                  Vũ Thị Liên Hương

 

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295