Lịch công tác tuần 19 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018)

Ngày đăng: 23-12-2018 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(TỪ 24/12/2018 ĐẾN 30/12/2018) 

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI
Thứ Hai,

24/12/2018

– 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 35: Học văn hóa (Thầy, cô giáo trả bài kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019, hướng dẫn học sinh phúc khảo nếu có);

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; địa điểm: Phòng họp 1).

13 giờ 45: Bồi dưỡng đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2018-2019.

 

Thứ Ba,

25/12/2018

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Bồi dưỡng đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2018-2019;

– 15 giờ 30: Họp Hội đồng thanh lý tài sản (Tp: Theo giấy mời).

Thứ Tư,

26/12/2018

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Bồi dưỡng đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2018-2019;

– 14 giờ 00: Họp xét thi đua, hỗ trợ  học bổng học kỳ I năm học 2018 -2019 đối với học sinh.

Thứ Năm,

27/12/2018

6 giờ 45: Học văn hóa. 14 giờ 00: Sinh hoạt chuyên môn.
Thứ Sáu,

28/12/2018

 6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Bồi dưỡng đội tuyển HSG tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2018-2019;

– 16 giờ 30: Sơ kết công tác bồi dưỡng HSG dự thi HSG quốc gia năm học 2018-2019.

Thứ Bảy,

29/12/2018

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– giờ 30: Kiểm kê tài sản cuối năm 2018.

 

 

14 giờ 00: Kiểm kê tài sản cuối năm 2018.

 

Chủ Nhật,

30/12/2018

Quảng Ngãi, ngày 23  tháng 12  năm  2018

             HIỆU TRƯỞNG

           Vũ Thị Liên Hương

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295