Lịch công tác tuần 22 (Từ 20/01/2020 đến 26/01/2020)

Ngày đăng: 20-01-2020 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 22

(TỪ  20/01/2020 ĐẾN 26/01/2020)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,20/01/2020 Học sinh toàn trường nghỉ Tết Nguyên Đán;

Văn phòng làm việc bình thường.

Học sinh toàn trường nghỉ Tết Nguyên Đán;

Văn phòng làm việc bình thường.

Thứ Ba,21/01/2020 Học sinh toàn trường nghỉ Tết Nguyên Đán;

Văn phòng làm việc bình thường.

Học sinh toàn trường nghỉ Tết Nguyên Đán;

Văn phòng làm việc bình thường.

Thứ Tư,22/01/2020 Học sinh toàn trường nghỉ Tết Nguyên Đán;

Văn phòng làm việc bình thường.

Học sinh toàn trường nghỉ Tết Nguyên Đán;

Văn phòng làm việc bình thường.

ThứNăm,23/01/2020  

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Thứ Sáu,24/01/2020  

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Thứ Bảy, 25/01/2020  Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Chủ Nhật, 26/01/2020 Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Nghỉ Tết Nguyên Đán

(Cán bộ – viên chức trực theo lịch phân công)

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 01  năm  2020

                     HIỆU TRƯỞNG

                Vũ Thị Liên Hương

 

 

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295