LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ 10/02/2018 ĐẾN 18/02/2018 )

Ngày đăng: 12-02-2018 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

(TỪ 10/02/2018 ĐẾN 18/02/2018 )

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
  Thứ Hai, 12/02/2018 Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất -2018  Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất -2018

 Thứ Ba,  13/02/2018  Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất -2018  Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất -2018

Thứ Tư, 14/02/2018 Nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất – 2018

(CB-VC trực theo lịch)

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 (CB-VC trực theo lịch)
Thứ Năm, 15/02/2018 Nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất – 2018

(CB-VC trực theo lịch)

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 (CB-VC trực theo lịch)
 Thứ Sáu, 16/02/2018 Nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất – 2018

(CB-VC trực theo lịch)

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 (CB-VC trực theo lịch)
Thứ Bảy,17/02/2018 Nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất – 2018

(CB-VC trực theo lịch)

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 (CB-VC trực theo lịch)
Chủ Nhật,18/02/2018 Nghỉ Tết Nguyên đán

Mậu Tuất – 2018

(CB-VC trực theo lịch)

Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 (CB-VC trực theo lịch)
Quảng Ngãi, ngày 10  tháng 02  năm 2018                                                HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295