Lịch công tác tuần 26 (Từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)

Ngày đăng: 11-02-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

(TỪ 11/02/2019 ĐẾN 17/02/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI

Thứ Hai,

11/01/2019

– 6 giờ 45: Chào cờ; Cựu HS Trường THPT chuyên Lê Khiết tại TP HCM phát thưởng HSG QG năm 2019;

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 30: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ,  Địa điểm: Phòng họp 01).

 13 giờ 45: Học văn hóa; Bồi dưỡng HSG.
Thứ Ba,

12/01/2019

 6 giờ 45: Học văn hóa.  13 giờ 45: Học văn hóa.
Thứ Tư,

13/01/2019

 6 giờ 45: Học văn hóa.  13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Năm,

14/01/2019

 6 giờ 45: Học văn hóa.  14 giờ 00: Họp cơ quan.
Thứ Sáu,

15/02/2019

 6 giờ 45: Học văn hóa.  13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Bảy,

16/02/2019

 6 giờ 45: Học văn hóa.  13 giờ 45: Học văn hóa.
Chủ Nhật,

17/02/2019

Quảng Ngãi, ngày 09  tháng 02  năm  2019

                        HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295