Lịch công tác tuần 26 (Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)

Ngày đăng: 16-02-2020 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 26

(TỪ 17/02/2020 ĐẾN 23/02/2020)

THỨ  NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,17/02/2020 8 giờ 00: Họp liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)
Thứ Ba,18/02/2020 (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp) – 14 giờ 00: Ban Giám hiệu họp với thầy, cô Tổ trưởng tổ chuyên môn (Địa điểm: Phòng họp 1);

– 15 giờ 00: Họp tổ chuyên môn.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Thứ Tư,19/02/2020 (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp) (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch   viêm đường hô hấp cấp)
ThứNăm,20/02/2020 (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)    (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch   viêm đường hô hấp cấp)
Thứ Sáu,21/02/2020 (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp) (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)
Thứ Bảy, 22/02/2020 (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp) (Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)
Chủ Nhật, 23/02/2020

Quảng Ngãi, ngày 16  tháng 02  năm  2020

                  HIỆU TRƯỞNG

             Vũ Thị Liên Hương

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295