Lịch công tác tuần 27 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)

Ngày đăng: 17-02-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

(TỪ 18/02/2019 ĐẾN 24/02/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

18/02/2019

– 6 giờ 45: Chào cờ;

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 30: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ,  Địa điểm: Phòng họp 01).

13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Ba,

19/02/2019

 6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 45: Học văn hóa.
Thứ Tư,

20/02/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Học văn hóa,  bồi dưỡng HSG;

– 14 giờ 00: Họp Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, năm học 2018 -2019 (Tp: theo QĐ, Địa điểm: Hội trường).

Thứ Năm,

21/02/2019

Tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, năm học 2018-2019.

(Học sinh toàn trường nghỉ học)

Tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, năm học 2018-2019.

(Học sinh toàn trường nghỉ học)

Thứ Sáu,

22/02/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.
Thứ Bảy,

23/02/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. 13 giờ 45: Học văn hóa.
Chủ Nhật,

24/02/2019

Quảng Ngãi, ngày 16  tháng 02  năm  2019

                          HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295