Lịch công tác tuần 29 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019)

Ngày đăng: 02-03-2019 bởi admin

                       TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(TỪ 04/3/2019 ĐẾN 10/3/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

04/3/2019

– 6 giờ 45: Chào cờ; Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Tp: Toàn thể CB-VC-HS, Địa điểm: sân trường);

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ;  Địa điểm: Phòng họp 01).

– 13 giờ 30: Kiểm tra tập trung giữa học kỳ II; Khối 10 các môn: Ngữ văn, Hóa học; Khối 11 các môn: Vật lý, Tiếng Anh;

– 13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG.

Thứ Ba,

05/3/2019

6 giờ 45: Học văn hóa; 13 giờ 45: Học văn hóa.
Thứ Tư,

06/3/2019

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

–  13 giờ 45: Học văn hóa,  bồi dưỡng HSG;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

Thứ Năm,

07/3/2019

–  6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

– 14 giờ 00: Sinh hoạt Đoàn thể;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

Thứ Sáu,

08/3/2019

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

– 13 giờ 45: Học văn hóa,  bồi dưỡng HSG;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

Thứ Bảy,

09/3/2019

– 6 giờ 45: Học văn hóa;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

 – 13 giờ 45: Học văn hóa;

– Tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học (Tp: Theo QĐ).

 

Chủ Nhật,

10/3/2019

                                                                                      Quảng Ngãi, ngày 01  tháng 3  năm  2019                                  

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295