Lịch công tác tuần 31 (Từ 23/3/2020 đến 29/3/2020)

Ngày đăng: 22-03-2020 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 31

(TỪ 23/3/2020 ĐẾN 29/3/2020)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,23/3/2020 Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Thứ Ba, 24/3/2020 Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Thứ Tư, 25/3/2020 Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Thứ Năm, 26/3/2020 Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Thứ Sáu, 27/3/2020 Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Văn phòng làm việc bình thường.

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

Thứ Bảy,  28/3/2020 CB –  VC  – NV trực theo lịch phân công

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

CB –  VC  – NV trực theo lịch phân công

(Học sinh toàn trường nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp cấp)

 
Chủ Nhật,  29/3/2020

Quảng Ngãi, ngày 21  tháng 3  năm  2020

                        HIỆU TRƯỞNG

                     Vũ Thị Liên Hương

Bản quyền © 2020 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295