Lịch công tác tuần 34 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019)

Ngày đăng: 07-04-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(TỪ 08/4/2019 ĐẾN 14/4/2019 )

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

08/4/2019

– 6 giờ 45: Chào cờ;  Ngoại khóa CLB phòng, chống tội phạm; Tư vấn tuyển sinh của Đại học FPT;

– 7 giờ 35: Học văn hóa;

– 8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: BCH Đảng ủy, BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT;  Địa điểm: Phòng họp 01).

– 13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG;

– 14 giờ 00:  Ban hồ sơ thu hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019.

Thứ Ba,

09/4/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Học văn hóa;

– 14 giờ 00: Ban hồ sơ thu hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019.

Thứ Tư,

10/4/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Học văn hóa,  bồi dưỡng HSG;

– 14 giờ 00: Ban hồ sơ thu hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019.

Thứ Năm,

11/4/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. – 14 giờ 00: Sinh hoạt chuyên môn;

– Ban hồ sơ thu hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019.

Thứ Sáu,

12/4/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Học văn hóa, bồi dưỡng HSG;

– 14 giờ 00: Ban hồ sơ thu hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019.

Thứ Bảy,

13/4/2019

6 giờ 45: Học văn hóa. – 13 giờ 45: Học văn hóa;

– 14 giờ 00: Ban hồ sơ thu hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2019.

Chủ Nhật,

14/4/2019

Quảng Ngãi, ngày 07  tháng 4  năm  2019

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295