LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (TỪ 03/6/2019 ĐẾN 09/6/2019)

Ngày đăng: 02-06-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

(TỪ 03/6/2019 ĐẾN 09/6/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU TỐI
 Thứ Hai, 03/6/2019  – 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG;

–  8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

 

 

Hoàn thành các điều kiện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

 

Thứ Ba,04/6/2019  

9 giờ 00: Họp thường trực Hội đồng, an ninh, y tế, bảo vệ, phục vụ.

 

14 giờ 00: Họp toàn thể Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

 

Thứ Tư,05/6/2019 – 6 giờ 30: Lễ Khai mạc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

– Tổ chức coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 theo lịch chung của Sở GD&ĐT.

Tổ chức coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 theo lịch chung của Sở GD&ĐT.
Thứ Năm, 06/6/2019  

– Tổ chức coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 theo lịch chung của Sở GD&ĐT;

– 7 giờ 30: Hội đồng phách làm việc.

 

Tổ chức coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 theo lịch chung của Sở GD&ĐT.
Thứ Sáu, 07/6/2019  7 giờ 00: Thi nói môn tiếng Anh (hệ chuyên) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.
Thứ Bảy, 08/6/2019  

7g30 : Họp thường trực Hội đồng chấm thi.

14g 00 : Họp toàn thể HĐ chấm thi.
Chủ Nhật, 09/6/2019 7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

                                                                                    Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2019  

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295