LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (TỪ 27/5/2019 ĐẾN 02/6/2019)

Ngày đăng: 26-05-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

(TỪ 27/5/2019 ĐẾN 02/6/2019)

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

27/5/2019

– 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG;

– 7 giờ 30: Thu hồ sơ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020;

–  8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT; Địa điểm: Phòng họp 1).

– 14 giờ 00: Thu hồ sơ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020;

– 15 giờ 30: Lễ Tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12.

Thứ Ba,

28/5/2019

– 6 giờ 45: Tập trung học sinh toàn trường, tổng duyệt đội hình;

– 7 giờ 30: Thu hồ sơ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020;

– 8 giờ 00: Tổng lao động vệ sinh.

14 giờ 00: Thu hồ sơ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020.
Thứ Tư,

29/5/2019

– 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG;

– 7 giờ 30: Thu hồ sơ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020.

 – 14 giờ 00: Thu hồ sơ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020;

– 15 giờ 00: Lễ Tổng kết năm học 2018-2019.

Thứ Năm,

30/5/201919

14 giờ 00: Họp cơ quan.
Thứ Sáu,

31/5/2019

– 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG;

– 8 giờ 00: kiểm tra hồ sơ học sinh 10,11 (Tp: BGH, TKHĐ, Giáo vụ, GVCN 10, 11).

Kiểm tra CSVC chuẩn bị thi tuyển sinh vào 10.
Thứ Bảy,

01/6/2019

Chủ Nhật,

02/6/2019

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295