Lịch công tác tuần 43 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)

Ngày đăng: 09-06-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

(TỪ 10/6/2019 ĐẾN 16/6/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,10/6/2019 7 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.
 Thứ Ba,11/6/2019 7 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.
Thứ Tư,12/6/2019 7 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.
 Thứ Năm,13/6/2019 7 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.
 Thứ Sáu, 14/6/2019 7 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.
Thứ Bảy, 15/6/2019 Kiểm tra CSVC và các điều kiện cần thiết khác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Kiểm tra CSVC và các điều kiện cần thiết khác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Chủ Nhật, 16/6/2019

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2019

                    HIỆU TRƯỞNG

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295