LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (TỪ 02/7/2018 ĐẾN 08/7/2018)

Ngày đăng: 30-06-2018 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

(TỪ 02/7/2018  ĐẾN 08/7/2018)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

02/7/2018

7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Học sinh nghỉ học )

  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thứ Ba,

03/7/2018

7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Học sinh nghỉ học )

  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thứ Tư,

04/7/2018

7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Học sinh nghỉ học )

  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thứ Năm,

05/7/2018

7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Học sinh nghỉ học )

  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thứ Sáu,

06/7/2018

7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Học sinh nghỉ học )

  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Thứ Bảy,

07/7/2018

7 giờ 00: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Học sinh nghỉ học )

  13 giờ 30: Chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Chủ Nhật,

08/7/2018

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 6  năm  2018

        HIỆU TRƯỞNG

       Vũ Thị Liên Hương

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295