LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ 23/7/2018 ĐẾN 29/7/2018)

Ngày đăng: 22-07-2018 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

(TỪ 23/7/2018 ĐẾN 29/7/2018)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,

23/7/2018

 

– 7 giờ 00:  Học chuyên đề và bồi dưỡng HSG;

– 8 giờ 00: Họp cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TTCM, TTVP; Địa điểm: Phòng họp 01)

– Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

14 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).
Thứ Ba,

24/7/2018

– 7 giờ 00: Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 8 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

-13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

-14 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

Thứ Tư,

25/7/2018

– 7 giờ 00:  Học chuyên đề và bồi dưỡng HSG;

Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 8 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

-13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

-14 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

Thứ Năm,

26/7/2018

– 7 giờ 00: Tập huấn giáo viên hè 2018.

– 8 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

– 13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 14 giờ 00: Sinh hoạt chi bộ;

Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

Thứ Sáu,

27/7/2018

 – 7 giờ 00:  Học chuyên đề và bồi dưỡng HSG;

Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 8 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

–  13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

–  14 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

Thứ Bảy,

28/7/2018

 

8 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).

14 giờ 00: Hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (nếu có).
Chủ Nhật,

29/7/2018

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7  năm  2018

                       HIỆU TRƯỞNG

 

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295