LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ 30/7/2018 ĐẾN 05/8/2018)

Ngày đăng: 28-07-2018 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

(TỪ 30/7/2018 ĐẾN 05/8/2018)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai,

30/7/2018

– 7 giờ 00:  Học chuyên đề và bồi dưỡng HSG;

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ);

– 9 giờ 30: Ban Giám hiệu họp với tổ Toán.

Thứ Ba,

31/7/2018

– 7 giờ 00: Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 8 giờ 00: Ban Giám hiệu họp với tổ Tin học; (họp tuần 50)

– 9 giờ 30: Ban Giám hiệu họp với tổ Vật lý – CN.(họp tuần 50)

– 13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 14 giờ 00: Ban Giám hiệu họp với tổ Hóa học;

– 15 giờ 30: Ban Giám hiệu họp với tổ Sinh – CN.

Thứ Tư,

01/8/2018

– 7 giờ 00:  Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 7 giờ 30:Học tập và quán triệt Nghị quyết TW7 Khóa XII. (TP: Tất cả CB-CC-VC, địa điểm: Hội trường)

– 13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 14 giờ 00: Ban Giám hiệu họp với tổ TD-GDQP-AN;

– 15 giờ 30: Ban Giám hiệu họp với tổ Ngoại ngữ.

Thứ Năm,

02/8/2018

– 7 giờ 00: Tập huấn giáo viên hè 2018.

– 8 giờ 00: Ban Giám hiệu họp với tổ Văn phòng.

– 13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

– 14 giờ 00: Họp cơ quan, tập huấn chuyên môn.

Thứ Sáu,

03/8/2018

– 7 giờ 00:  Học chuyên đề và bồi dưỡng HSG;

Tập huấn giáo viên hè 2018.

 

13 giờ 30: Tập huấn giáo viên hè 2018;

14 giờ 00: Ban Giám hiệu họp với tổ Sử – Địa – GDCD.

Thứ Bảy,

04/8/2018

8 giờ 00: Tổ chức Kỷ niệm 20 năm ra Trường của Học sinh niên khóa 1995-1998.
Chủ Nhật,

05/8/2018

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm  2018

                HIỆU TRƯỞNG

 

Bản quyền © 2018 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295