Lịch công tác tuần 50 (Từ 22/7/2019 đến 28/7/2019)

Ngày đăng: 21-07-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 50

(TỪ 22/7/2019 ĐẾN  28/7/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,  22/7/2019   – 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG và dạy môn chuyên lớp 10;

–  7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ);

– 8 giờ 00: Họp Liên tịch (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ; Địa điểm: Phòng họp 1).

 14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).

 

Thứ Ba, 23/7/2019 7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).  14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).
Thứ Tư, 24/7/2019 – 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG và dạy môn chuyên lớp 10;

– 7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).

14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).

 

Thứ Năm,25/7/2019  7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ). 14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).
Thứ Sáu, 26/7/2019 – 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG và dạy môn chuyên lớp 10;

– 7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).

14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).
Thứ Bảy, 27/7/2019 7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ). 14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).
Chủ Nhật, 28/7/2019

                                                      Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2019

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295