Lịch công tác tuần 51(Từ 29/7/2019 đến 04/8/2019)

Ngày đăng: 28-07-2019 bởi admin

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT                            

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN 51

(TỪ 29/7/2019 ĐẾN  04/8/2019)

THỨ  NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SÁNG CHIỀU TỐI
Thứ Hai,  29/7/2019 – 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG và dạy môn chuyên lớp 10;

–  7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ);

– 8 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt đơn vị (Tp: BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TT; Địa điểm: Phòng họp 1).

14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ; Hạn cuối điều chỉnh nguyên vọng bằng phương pháp trực tuyến).
Thứ Ba, 30/7/2019  

7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).

14 giờ 00: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).
Thứ Tư, 31/7/2019  – 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG và dạy môn chuyên lớp 10;

– 7 giờ 30: Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).

14 giờ 00 – 16 giờ 00: Hạn cuối điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh (Học sinh và Ban tiếp nhận hồ sơ).
Thứ Năm,01/8/2019 7 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị hè 2019 (Tp: tất cả CB-CC-VC; Địa điểm: Hội trường).  14 giờ 00: Bồi dưỡng chính trị hè 2019 (Tp: tất cả CB-CC-VC; Địa điểm: Hội trường).
Thứ Sáu,02/8/2019 7 giờ 00: Bồi dưỡng HSG và dạy môn chuyên lớp 10.
Thứ Bảy, 03/8/2019
Chủ Nhật,04/8/2019

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2019

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295